Regulamin

1. Określenie sprzedawcy

 

@ngelis Andżelika Butko

ul. Topolowa 20/9
72-006 Mierzyn
NIP 9551704948
Działalność gospodarcza zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Ministerstwo Rozwoju

2. Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto
 5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek stanowią towary wyświetlone na stronie Sklepu, z wyraźnie zaznaczoną w opisie wadą fizyczną. Przedmioty te można nabyć w niższej cenie.
 6. Sklep wystawia faktury zwolnione z vat.

3. Sklep

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
 • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (koszyk klienta);
 • e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 • telefonicznie na numery podane na stronie internetowej Sklepu.
 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, opisującej przedmiot zamówienia. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 2. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, terminy i sposób dostawy.
 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.
 4. Klient składając zamówienie składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów.
 5. Po złożeniu zamówienia na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia:
 • Po złożeniu zamówienia – ogólne potwierdzenie jego złożenia.
 • Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 5 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 1. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia adres.
 2. W przypadku wyboru formy płatności przelewem termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Klienta zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu.
 3. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sklep również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 4. Większość produktów posiada gwarancję producenta/importera. W takich przypadkach wraz z towarem Klient otrzymuje pisemną gwarancję, która określa m.in. termin trwania gwarancji oraz procedurę postępowania gwarancyjnego. Informacje odnośnie długości gwarancji znajdują się także na stronie opisującej produkt.  

4. Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności:
  • przelewem tradycyjnym (przedpłata)
  • kartą lub gotówką płatne kurierowi przy odbiorze (za pobraniem)
  • przelewem lub kartą– za pośrednictwem usługi serwisu payU.pl
 1. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.
 2. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 3. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciągu 7 dni roboczych na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie.

  5. Wysyłka towaru

   1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich.
   2. Termin wysyłki wydłużony jest o okres pomiędzy złożeniem zamówienia a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

   6. Reklamacje

    1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Koszty wysyłki pokrywa Klient. Adres, pod który Klient winien odesłać towar:

    Andżelika Butko
    ul. Topolowa 20/9
    72-006 Mierzyn

    kontakt@obrazyzmchu.pl

    1. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
    2. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
    3. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi poniesione koszty wysyłki towaru. W przypadku gdy Klient wybrał sposób dostawy przedmiotu inny niż najtańszy oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.
    4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
    5. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
    6. Większość produktów posiada gwarancję producenta. W takich przypadkach wraz z towarem Klient otrzymuje pisemną gwarancję, która określa m.in. termin trwania gwarancji oraz procedurę postępowania gwarancyjnego. Informacje odnośnie długości gwarancji znajdują się także na stronie opisującej produkt.

     7. Prawo do odstąpienia od umowy

       • Produkty oferowane w sklepie robione są na zamówienie klienta. Nie podlegają zwrotowi.

        

        8. Ochrona prywatności

           1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych, odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Nie przekazujemy i nie sprzedajemy zgromadzonych Państwa danych osobowych osobom trzecim.
           2. Z Państwa danych będziemy korzystać w celu: realizacji zamówienia  oraz w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (wystawianie i przechowywanie faktur, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami. 
           3. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe
           4. Klient może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (newsletter).
           5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
           6. Pliki Cookies – Obrazyzmchu.pl wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez ponownego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronie tiffyshop.pl Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
           7. Wszelkie pytania, wnioski i skargi odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres obrazyzmchusklep@gmail.com

            9. Własność intelektualna

               1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów oraz kopiowania regulaminu) bez pisemnej zgody Sklepu.

                10. Wejście w życie i zmiany regulaminu

                   1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
                   2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
                   3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
                   4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
                   5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
                   6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.
                   7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.